Paul Mason: Kapitalisme hopeloos geflopt

Paul Mason Take back our world

Na Thomas Piketty heeft links een nieuwe spreekbuis. De Britse journalist Paul Mason krijgt veel gehoor met zijn plan voor een post-kapitalistische maatschappij. In zijn toekomst is automatisering een deel van de oplossing.

Het kapitalisme bloeide de afgelopen tweehonderd jaar dankzij zijn aanpassingsvermogen; op de golven van de economische cycli heeft het zich steeds aangepast en getransformeerd om uiteindelijk sterker uit verschillende crises op te rijzen. Maar de grens is bereikt, stelt Paul Mason.

In de uithoeken van het marktsysteem ontdekken mensen nieuwe vormen van eigendom, lenen en zaken doen – van 3D-printen tot zelf managende websites als Wikipedia en van duurzame energiecoöperaties tot parallelle valuta.

We hebben te maken met een multi problematiek in onze samenleving (schulden, milieu, migratiestromen en werkeloosheid ten gevolge van technologische ontwikkelingen). Dat maakt werken aan structurele oplossingen complex. De eerste die deze status quo doorbreekt is Paul Mason.

Roadmap voor de wereldeconomie

Mason schetst een roadmap om de wereldeconomie in de komende 50 jaar socialer en duurzamer te maken. Voor iedereen is er werk aan de winkel: overheid, bedrijfsleven en burgers, links én rechts.

Informatietechnologie ziet Mason als de motor achter de nieuwe economie. Hij pleit voor de overgang naar een economie waarin o.a. alle openbare voorzieningen gratis zijn en iedereen een basisinkomen heeft.
Rendement op investeringen komt in een mix van geld en natura. De noodzaak om te werken is veel minder. Om ondernemerschap te stimuleren wordt innovatie belastingtechnisch beloond, maar eerder behaalde successen worden progressief belast.

Slapend rijk worden is er dus niet meer bij. Voor de overheid ziet hij de taak weggelegd om duurzaamheid te stimuleren en uitputting van grondstoffen te bewaken. Een utopie?

Wie gaan tot een ommezwaai zorgen?

Draghi waarschuwt voor deflatie die rampzalig kan uitpakken.

  • Syriza in Griekenland is een voorbeeld
  • Podemos in Spanje is een ander
  • En de ring om de nieuw verkozen leider van de Britse Labour Partij, Jeremy Corbyn, zijn de studenten uit UK Uncut
  • De kern rond de Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders komt uit Occupy
   Dat is anti-hierarchisch, postsocialistisch links.

Ze zijn klein, maar Corbyn runt de Labour Partij, Sanders kan president worden, Podemos haalde 20 procent van de stemmen en Syriza runt Griekenland

Zodra we weten we hoe de economie zich gedraagt, kunnen we bouwen aan de postkapitalistische wereld die Mason voor ogen staat. Het financiele systeem moet worden ‘gesocialseerd’ om te voorkomen dat de giftige mix van megaschulden, een -vergrijzende bevolking en klimaatverandering·de wereldeconomie vernietigt.

Schuurt dat niet, die anti-hierarchische netwerkindividuen met staatsmacht?

“Mijn these is zowel een-kritiek op het neo-liberalisme als een visie op de maatschappij die we kunnen bouwen. De overgang, zeker in de crisis die wij hebben laten ontstaan, wordt heel lastig.

“Om sociale rechtvaardigheid te beschermen moeten we wellicht een homeopathische dosis van nationaal belang injecteren. Om 40.000 banen in de Britse staalindustrie te beschermen, die verloren dreigen te gaan nu Tata Steel van zijn fabrieken af wil, moet je de staalindustrie nationaliseren. En er dan heel snel coöperaties van maken.

“Tenzij wij de macht grijpen- en dat bedoel ik niet als Lenin, maar via verkiezingen- vrees ik dat het mondiale systeem in chaos uiteenvalt. Ja, ik maak me zorgen. Ik neem mijn eigen voorspellingen heel serieus.”

Mason: Postkapitalisme, een gids voor de toekomst

In dit baanbrekende boek laat Mason zien hoe we, vanuit de as van de recente financiële crisis, de kans hebben om een meer sociale, rechtvaardige en duurzame, globale economie te bouwen.

Meer informatie