Wijffels Nieuwe Wereld: Waarden, Bewustzijn en Techniek van de Mensheid 2.0

Wijffels Nieuwe Wereld: Waarden, Bewustzijn en Techniek van de Mensheid 2.0

Het betoog van Herman Wijffels gaat over de transitie die nodig is voor de mensheid om in harmonie met elkaar en met de planeet te leven.

De menselijke ontwikkeling gebeurt in cycli. Het wordt pijnlijk duidelijk dat we op dit moment aan het einde van staan van een cyclus. We moeten nu de juiste richting weten.

  • De oude organisatiemodellen, passen niet meer
  • De industrialisatie voldoet niet meer: het is lineair denken in een cyclische wereld
  • De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter
    Niet alleen de macht maar ook het geld zit inmiddels bij enkelen terwijl de helft van de mensheid het moet doen met minder dan de kruimels.

Waarden, bewustzijn en techniek van de mensheid 2.0

Wijffels ziet dat we midden in een transitie zitten. Niet iedereen ziet dat of wil dat zien maar we hebben feitelijk geen keuze. Omarmen we de nieuwe mogelijkheden of houden we halsstarrig vast aan de oude wereld?

Alles is er al. Het gaat om de gezamenlijke wil en het organiserend vermogen om het echt te doen. We moeten ons organiseren dat we er ons bewust van zijn dat de ontwikkeling van het leven, een open, dynamisch en organisch systeem is. Laten we datgene dat zich aandient, volop de kans geven.